53

CONTACT

54

INHOUD

ZorgkaartNederland,
doe er uw voordeel mee!

Voorwoord

Mr. dr. Sjaak Nouwt,

adviseur gezondheidsrecht artsenfederatie KNMG
lid Adviesraad ZorgkaartNederland.

 

Sinds de start van ZorgkaartNederland vijf jaar geleden heeft de artsenfederatie KNMG al heel wat vragen van artsen ontvangen die op
 de website zijn gewaardeerd: “Mag een patiënt dit zomaar over mij zeggen op internet?” “Past dit wel binnen de regels voor privacybescherming?” “Hoe kan ik deze onterechte waardering van het internet laten verwijderen?” “Heb ik geen recht op wederhoor?” “Hoe kan ik inhoudelijk reageren zonder doorbreking van mijn beroepsgeheim?”

 

 

Acceptatie

In het artikel “Beoordelingssites plaatsen alles klakkeloos” in Medisch Contact van 23 januari 2015 pleitten twee artsen voor een verbod op beoordelingssites zoals ZorgkaartNederland. Nee, lang niet alle artsen hebben ZorgkaartNederland geaccepteerd. Tegelijk is het een niet weg te denken fenomeen, waar gezien de grote hoeveelheid reviews en bezoeken aan deze site veel behoefte aan bestaat onder zorggebruikers. Hoe je ook aankijkt tegen de betrouwbaarheid en het nut van dergelijke meningen, het is een transparante site waarop zorggebruikers hun mening delen.

 

 

Zorgvuldig

Daar mag dan wel tegenover staan dat zorgverleners zorgvuldig worden bejegend. De KNMG oefent hier samen met de huisartsen (LHV), de Federatie Medisch Specialisten, ziekenhuizen (NVZ), brancheorganisatie voor zorgondernemers (ActiZ) en apothekers (KNMP) sinds 2012 invloed op uit door deelname aan de Adviesraad van ZorgkaartNederland. Zo zijn we actief betrokken bij deze ontwikkeling die past ineen tijd waarin sociale media in betekenis toenemen, maar kunnen we vooral ook voorwaarden aangeven om de zorgvuldigheid te waarborgen waarmee persoonlijke informatie over zorgverleners op internet wordt gepubliceerd. Er valt nog veel te verbeteren, maar mijn ervaring in de Adviesraad is dat ook de Patiëntenfederatie Nederland wil dat publicatie van waarderingen op internet zorgvuldig gebeurt. Op advies van de Adviesraad heeft de NPCF in 2013 brieven gestuurd aan ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, tandartspraktijken en andere hulpverleners om hen te informeren dat hun gegevens op de website van ZorgkaartNederland zichtbaar (kunnen) zijn.
 Een belangrijk verbeterpunt vinden wij verder de toepassing van het principe van hoor en wederhoor bij negatieve waarderingen. ZorgkaartNederland heeft inmiddels wel al erkend dat een minimum aantal waarderingen (voor individuele zorgverleners minimaal 9) nodig is om te kunnen stellen dat een oordeel betrouwbaar is. Dit wordt binnenkort prominenter op de website vermeld.

 

 

Tevredenheid

Artsen die zeker willen stellen dat zij direct informatie ontvangen als zij een waardering
 op ZorgkaartNederland krijgen, kunnen zich abonneren op een RSS-feed. Dit is kosteloos,
 en nu al beschikbaar. Daarmee heeft iedere zorgverlener nu de mogelijkheid om actief de waarderingen van patiënten over de kwaliteit van de zorgverlening te volgen. In het digizine leest u hoe u dit in kunt stellen.

Voor restaurants, hotels en zorgverleners zijn vergelijkingssites niet meer weg te denken.
 Uit ervaring weten we allemaal hoe handig dat is en dat je als lezer het kaf van het koren moet scheiden. Alleen al uit het positieve gemiddelde van de waarderingen blijkt grote tevredenheid over de zorgverlening in Nederland. Zo bezien zou je ook kunnen stellen dat zorgverleners baat hebben bij het stimuleren van waarderingen, zodat die ene incidentele negatieve waardering minder zwaar meetelt voor het totaalbeeld. Door mee te werken aan dit digizine hoop ik in elk geval dat zorgverleners zich gemakkelijker en beter kunnen informeren over de praktijk van Zorgkaart- Nederland. Met tips en tricks, ook over hoe u zich zo nodig kunt verweren.

 

Doe er uw voordeel mee!

 

Sjaak Nouwt,

adviseur gezondheidsrecht artsenfederatie KNMG

lid Adviesraad ZorgkaartNederland