52

CONTACT

54

INHOUD

Voorwoord

Dianda Veldman,

directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland

Zo maken we
samen de zorg beter

Vijf jaar geleden was het al heel gewoon om restaurants online te beoordelen. Op basis van de ervaringen van anderen kozen we al onze films, boeken en vakantiebestemmingen. Aanbieders deden er goede zaken mee en omarmden deze ontwikkeling. Maar toen Patiëntenfederatie Nederland kwam met een waarderingssite voor de zorg, keek het zorgveld liever eerst de kat uit de boom. Via dit digizine informeren wij u graag welke ontwikkeling we de afgelopen vijf jaar hebben doorgemaakt en wat ZorgkaartNederland voor u als zorgverlener betekent.

 

 

Miljoen bezoekers

De acceptatie in het zorgveld is nu veel groter. ZorgkaartNederland is voor zorgaanbieders het
 best bezochte platform geworden waar ze kunnen zien wat mensen vinden van hun zorgverlening. Zorgaanbieders komen er in contact met hun patiënten, ze benutten de data die ze verkrijgen uit alle waarderingen, presenteren hun eigen informatie en benutten ZorgkaartNederland als marketinginstrument.

Daar zijn we trots op. Niet alleen omdat we samen met zorgaanbieders dit hebben kunnen opbouwen, maar ook omdat we er maandelijks zo’n miljoen mensen mee bedienen die de site bezoeken op zoek naar informatie.

 

 

Adviesraad kijkt mee

De groei die ZorgkaartNederland doormaakt, gaat gepaard met verdere professionalisering
 en kwaliteitsborging. Dat geldt bijvoorbeeld voor de waarderingen. Dagelijks komen honderden nieuwe waarderingen van patiënten binnen. Die worden door een redactie één voor één kritisch getoetst worden aan onze redactiecode en dan pas –wel of niet- geplaatst. Dat geldt ook voor
 alle informatie die we plaatsen over aandoeningen, behandelingen en kwaliteit. Daarvoor werken we samen met de wetenschappelijke verenigingen en beroepskoepels.  Daarnaast is er ook een  adviesraad die kritisch met ons meekijkt en meedenkt bij de beslissingen die we nemen en de koers die we varen. Dat zijn de NVZ, de KNMP, de KNMG, de FMS, Actiz en de LHV. Ofwel: de ziekenhuizen, de apothekers, de artsen, de medisch specialisten, de koepel van verpleeg- en verzorgingshuizen
 en de huisartsen denken en werken mee hoe ZorgkaartNederland nog beter kan worden.

 

 

Digizine boordevol informatie

Het digizine wat nu voor u ligt, is tot stand gekomen in samenwerking met de Adviesraad.
 Het bevat onder andere een toelichting op onze werkwijze, de gedragscode en het beleid oneigenlijke waarderingen wat we hanteren, interviews met zorgverleners en links naar
diverse (wetenschappelijke) artikelen.

Ook geven we u tips hoe u om kunt gaan met een negatieve waardering en hoe u meer waarderingen kunt verzamelen.  Want we worden beter als we nog meer waarderingen
 van patiënten en cliënten ophalen.

 

Ik wens u veel en nuttig leesplezier.

 

Dianda Veldman,

directeur-bestuuder Patiëntenfederatie Nederland