In de media

16

CONTACT

INHOUD

54

Voorwoord

PatientenfederatieNederland en KNMG

Over het bestaan van waarderingssites –in welke sector dan ook- zijn inmiddels vele artikelen geschreven. Daarnaast is er inmiddels ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde en het nut van waarderingssites in de zorg. Onderstaand treft u diverse artikelen aan waaronder een aantal specifiek over ZorgkaartNederland.