Gebruikers aan het woord

32

CONTACT

INHOUD

54

Voorwoord

PatientenfederatieNederland en KNMG

De koepels uit de adviesraad staan achter ZorgkaartNederland, haar beleid en toekomstvisie. Maar hoe vertalen dit beleid en de waarderingen op ZorgkaartNederland zich nu naar de praktijk? Wat kan een individuele  zorgverlener of zorginstelling met ZorgkaartNederland? Wat levert het u als zorgverlener op en hoe kan ZorgkaartNederland in uw voordeel werken?

 

Graag laten we gebruikers van ZorgkaartNederland daarover in interviews en blogs aan het woord.
Ook kunt u de ervaringen van zorginstellingen en individuele zorgverleners met het ZorgkaartNederland  profielpakket lezen. Tot slot is een interview opgenomen met een patiënte over het gesprek wat zij heeft
gehad met haar zorgverlener naar aanleiding van haar waardering op ZorgkaartNederland.