54

CONTACT

54

INHOUD

Contact

Wilt u meer weten over ZorgkaartNederland en haar werkwijze? Heeft u een vraag over een waardering of wilt u meer informatie over het ZorgkaartNederland profielpakket? Neem dan contact met ons op:

 

Drs. Loes Bierma, Productmanager ZorgkaartNederland

Samenwerkingsverbanden, productontwikkeling, ZorgkaartNederland algemeen

l.bierma@patientenfederatie.nl, 030 - 291 67 31

 

Bernadette van Oost, Adviseur

ZorgkaartNederland profielpakketten

b.vanoost@patientenfederatie.nl, 030 - 291 67 24

 

Aris Jan van Ek, Redactie

Waarderingen, reactie- en contactmogelijkheden

redactie@zorgkaartNederland.nl

 

 

Colofon

 

Redactie

Patiëntenfederatie Nederland

 

Ontwerp en realisatie (Adobe Muse)

Lexenzo, grafisch ontwerpers

 • > Disclaimer

  Het e-zine ‘ZorgkaartNederland; goed om te weten’ is een initiatief van patiëntenfederatie NPCF en is tot stand gekomen met medewerking van KNMG, de Federatie Medisch Specialisten en de LHV.

   

   

  Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

  De verwerking van de gegevens op ZorgkaartNederland.nl en haar eventuele dochtersites en de totstandkoming van ZorgkaartNederland.nl is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Het aanbod aan informatie (i.c. de zorgverleners, zorginstellingen e.a.) is samengesteld op basis van openbare informatiebronnen. Patiëntenfederatie NPCF noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op ZorgkaartNederland.nl en haar eventuele dochtersites is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van patiëntenfederatie NPCF c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via ZorgkaartNederland.nl of haar dochtersites aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

   

  Daarnaast worden er op ZorgkaartNederland.nl ook (gratis) producten aangeboden (zoals apps, widgets en buttons). Gebruik van deze producten is voor eigen risico. Patiëntenfederatie NPCF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van (het gebruik) van deze producten. Voor het aanschaffen c.q. downloaden van sommige producten die op ZorkaartNederland.nl worden aangeboden, wordt verwezen naar een andere website. Patiëntenfederatie NPCF aanvaardt eveneens geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen en voor de producten die op dergelijke websites worden aangeboden

  Patiëntenfederatie NPCF is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van ZorgkaartNederland.nl of haar dochtersites voor gebruiker.Patiëntenfederatie NPCF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Patiëntenfederatie NPCF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

   

   

  Eigendomsrechten

  Alle rechten op (de inhoud van) ZorgkaartNederland.nl berusten bij Patiëntenfederatie NPCF, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op ZorgkaartNederland.nl

  Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Patiëntenfederatie NPCF en haar toeleveranciers op (de inhoud van) de Website. Gebruiker mag de inhoud van ZorgkaartNederland.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken tenzij schriftelijk anders met Patiëntenfederatie NPCF is overeengekomen.

  Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen van ZorgkaartNederland.nl zonder toestemming van de Patiëntenfederatie NPCF openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

   

   

  Informatie

  Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer , dan kunt u contact opnemen met patiëntenfederatie NPCF.