13

COLOFON

INHOUD

54

Werkwijze /

Duiding van waarderingen: hoe
betrouwbaar is de informatie

op ZorgkaartNederland

Een zorgverlener heeft twee waarderingen met als gemiddelde cijfer een 8. Een mooi cijfer. Maar zegt dit cijfer ook iets over de zorg die iemand mag verwachten? In december 2014 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de betrouwbaarheid van de waarderingen op ZorgkaartNederland. Het  onderzoek is uitgevoerd door het aan de Vrije Universiteit verbonden Talma Instituut.  Uit het onderzoek is gebleken dat bij 9 waarderingen voor individuele zorgverleners en 30  waarderingen voor zorginstellingen de waarderingen op ZorgkaartNederland een betrouwbaar  beeld geven van de zorg die een zorgverlener of zorginstelling verleent.

Al ruim 2600 instellingen betrouwbaar gewaardeerd

Duiding op ZorgkaartNederland
Bij minder dan 9 respectievelijk 30 waarderingen heeft het cijfer op ZorgkaartNederland
een vagere, lichtgrijze kleur. Ook staat aangegeven dat de zorgaanbieder nog niet voldoende waarderingen heeft ontvangen en wordt het percentage aanbevelen niet getoond. Deze tekst
wordt tevens in een ‘mouse-over’ (toelichtende tekst) getoond in de lijst met zoekresultaten.

Toelichting onderzoek VU naar de betrouwbaarheid
 van ZorgkaartNederland

Wie een zorgaanbieder vindt op ZorgkaartNederland.nl met negen of meer waarderingen,
 kan ervan uit gaan dat die waarderingen een goed beeld geven van de kwaliteit van
 de zorgaanbieder.  Dat blijkt uit onderzoek van de VU en het Kwaliteitsinstituut.

De onderzoekers stelden vast dat kwaliteitsbeoordeling van huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en andere individuele zorgverleners met negen of meer waarderingen betrouwbaar is. Voor instellingen als ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen volstaan dertig waarderingen om een betrouwbaar beeld te geven.

 

 

Al ruim 2600 instellingen betrouwbaar gewaardeerd

De behoefte aan onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling van zorgverleners is groot. Per maand bezoeken een miljoen mensen de unieke waarderingssite ZorgkaartNederland.nl, op zoek naar
 een dokter, ziekenhuis of andere zorgverlener. En dat aantal groeit wekelijks. Net als het aantal waarderingen. Elke dag passeren meer zorgaanbieders de magische grens van negen waarderingen.

 

Bezoekers van de site zijn blij met de waarderingen van andere gebruikers, bleek uit eerder onderzoek. Alleen iemand die zelf door een zorgverlener is geholpen, kan uit eigen ervaring laten weten hoe de service en de behandeling was.  Daar kunnen anderen dan weer hun voordeel mee doen.

 

Op dit moment  kunnen ze kiezen uit ruim 2600 instellingen als ziekenhuizen of verpleeghuizen
 met meer dan dertig waarderingen op ZorgkaartNederland.nl. Maandelijks komen er meer dan 40instellingen bij die deze grens halen. Ruim 6900 individuele zorgaanbieders als artsen, fysiotherapeuten, apothekers en dergelijke hebben meer dan negen waarderingen. Dat aantal groeit nog dagelijks door omdat steeds meer mensen hun zorgaanbieders waarderen op ZorgkaartNederland.nl.

 

 

Meten wie het goed doet

Op ZorgkaartNederland kunnen patiënten en consumenten waarderingen bekijken van
 individuele zorgverleners als huisartsen, maar ook van instellingen als ziekenhuizen en verpleeg-
 en verzorgingshuizen. Ze kunnen ook waarderingen achterlaten en dat gebeurt steeds vaker.

Grote instellingen hebben vaak al veel beoordelingen, maar kleine aanbieders hebben soms maar een of enkele waarderingen. Bij een klein aantal waarderingen kan de toevallige samenstelling
 van de mensen die een waardering geven  leiden tot een negatiever of positiever beeld van
 de werkelijke kwaliteit van zorg. Dan kunnen toekomstige patiënten een verkeerd beeld krijgen
 van de werkelijke kwaliteit van zorg.

 

Om de betrouwbaarheid van het gemiddelde waarderingscijfer te onderzoeken hebben de
 Vrije Universiteit en het Kwaliteitsinstituut onderzocht bij welk aantal waarderingen de voorspellende kracht van waarderingen groot wordt. Dat bleek voor individuele zorgaanbieders vanaf negen waarderingen te zijn en voor instellingen vanaf dertig.

 

De betrouwbaarheid van het gemiddelde waarderingscijfer op ZorgkaartNederland.nl is daarmee naar het oordeel van de onderzoekers hoog, mits het aantal waarnemingen boven het minimale aantal ligt.