12

CONTACT

INHOUD

54

Werkwijze /

Hoor en wederhoor

Het komt regelmatig voor dat een zorgverlener naar aanleiding van een geplaatste waardering contact op wil nemen met de inzender van de waardering. Bijvoorbeeld om te praten over de ervaring of om nadere toelichting te vragen. In dat geval verstrekt de redactie niet de gegevens
van de inzender aan de zorgaanbieder. Wel faciliteert de redactie de mogelijkheid om in contact
te komen met de inzender van de waardering.  De redactie neemt in dat geval contact op waarbij
de inzender gevraagd wordt of hij/zij openstaat voor contact met de zorgverlener/zorginstelling. Hierna zijn diverse scenario’s denkbaar:

  • De inzender van de waardering reageert niet op het verzoek om contact op te nemen. In dat geval kan de redactie besluiten om de waardering (tijdelijk) van ZorgkaartNederland te verwijderen
  • De inzender reageert maar geeft aan geen behoefte te hebben aan verder contact en/of toelichting. De waardering blijft in dit geval op ZorgkaartNederland staan en de zorgverlener wordt op de hoogte gesteld.
  • De inzender geeft aan open te staan voor contact. De redactie verschaft –met goedkeuring van de inzender van de waardering- de contactgegevens. De zorgverlener / zorginstelling neemt contact op met de inzender van de waardering. De redactie van ZorgkaartNederland vervult hierna geen rol meer in het verloop van het proces. Mocht de inzender van de waardering na het gesprek de waardering willen herroepen, dan kan men daartoe een verzoek indienen bij de redactie van ZorgkaartNederland. Herroepen kan betekenen dat de waardering op verzoek van de inzender wordt verwijderd. Soms plaatst men een nieuwe waardering die refereert aan de oude (negatieve) waardering waarin het (positieve) resultaat van het contact wordt beschreven.

 

Een negatieve waardering; en nu?