50

CONTACT

INHOUD

54

10 redenen om wél

met ZorgkaartNederland

te werken

Tips & Tricks / Waarom wel

10 redenen om van start te gaan met ZorgkaartNederland

1

 • ZorgkaartNederland werkt met een aanspreekbare redactie

   

  ZorgkaartNederland biedt met een aanspreekbare redactie een veilige omgeving voor patiënt én zorgverlener. Een veilige omgeving betekent een website waarbij de zorgverlener erop mag rekenen dat ZorgkaartNederland alles in het werk stelt om gangbare fatsoensnormen in acht te nemen. Ook vragen wij om een inhoudelijke toelichting op een cijfermatige waardering en faciliteert ZorgkaartNederland desgewenst wederhoor.

2

 • ZorgkaartNederland biedt realtime informatie

   

  U wilt graag weten hoe uw patiënt uw zorgverlening ervaart. Reguliere patiënttevredenheidsonderzoeken nemen vaak veel tijd in beslag. Als uw patiënten de wachttijden te lang vinden, wilt u daar nu iets aan veranderen. Niet pas over een half jaar. Als uw patiënten overlast ondervinden door een verbouwing, dan wilt u die overlast nu beperken.  Door dagelijks de geplaatste waarderingen op ZorgkaartNederland te monitoren, bent u altijd op de hoogte of uw zorg voldoet aan de verwachtingen en kunt u eventueel uw dienstverlening aanpassen.

3

 • ZorgkaartNederland verbindt patiënt en zorgverlener

   

  Social media zijn niet meer weg te denken uit onze wereld. Dat mensen op sommige social media kunnen roepen wat men wil, lijken we op de koop toe te nemen. Niet alle social media zijn dus even ‘social’.  Dit is uitdrukkelijk niet de rol die ZorgkaartNederland vervult. ZorgkaartNederland stimuleert en faciliteert contact tussen de inzender van een waardering en de zorgverlener.

4

 • ZorgkaartNederland ondersteunt u bij het uitvragen van waarderingen

  Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen -voor uzelf en uw patiënten- is het belangrijk dat u actief waarderingen verzamelt. ZorgkaartNederland kan u hierbij helpen. Door bijvoorbeeld tips te geven die aansluiten bij uw specifieke situatie of door ondersteunend promotiemateriaal. Ook een presentatie voor uw medewerkers behoort tot de mogelijkheden. Met behulp van het ZorgkaartNederland wervingsteam kunt u in korte tijd veel waarderingen ophalen.

5

 • ZorgkaartNederland biedt betrouwbare informatie

   

  Wetenschappelijk onderzoek van het Talma instituut (verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam), toont aan dat bij 9 waarderingen voor individuele zorgverleners ZorgkaartNederland een betrouwbaar beeld geeft van de zorg die men kan verwachten. Voor zorginstellingen geldt dit vanaf 30 waarderingen.

6

 • ZorgkaartNederland is een waardevolle aanvulling op

  uw reguliere patiënt tevredenheidsonderzoek

  Regulier patiënttevredenheidsonderzoek biedt u belangrijke informatie maar de frequentie van dergelijk onderzoek is vaak laag. Ook laten de resultaten vaak lang op zich wachten en een toelichting van de patiënt is niet altijd mogelijk. Door de verplichte toelichting op de waardering op ZorgkaartNederland ontvangt u waardevolle aanvullende informatie.

7

 • U toont aan transparant te zijn en open te staan voor feedback

   

  Door actief met ZorgkaartNederland te werken toont u uw patiënten dat u graag wil weten hoe zij uw zorgverlening ervaren. U toont er mee aan open te staan voor feedback. Deze feedback is overigens meestal positief. Voor zorginstellingen is 85% van de waarderingen positief en voor individuele zorgverleners is dit zelf in 91% van de waarderingen het geval.

8

 • ZorgkaartNederland is laagdrempelig

  De drempel om een klacht in te dien is voor veel mensen (te) hoog. Dit ondanks een goed werkende klachtenprocedure. ZorgkaartNederland adviseert mensen bij een klacht altijd eerst in gesprek te gaan met de zorgverlener. Indien iemand daar niet voor open staat, biedt ZorgkaartNederland een veilige omgeving om alsnog aan te geven wat er mis ging en wat beter kan. De gedragscode waarborgt dat dit op een manier gebeurt waarbij gangbare fatsoensnormen in acht worden genomen.

9

 • ZorgkaartNederland is de grootste, onafhankelijke waarderingssite

  voor de zorg

  Met gemiddeld 4.000.000 pageviews, 750.000 unieke bezoekers en ruim 6.000 nieuwe waarderingen per maand, is ZorgkaartNederland de grootste waarderingssite voor de zorg. Deze mensen zijn  op zoek naar de zorg die het best aansluit bij hun specifieke situatie. Dus ook naar u als zorgverlener.  ZorgkaartNederland is volledig eigendom van Patiëntenfederatie NPCF. ZorgkaartNederland heeft om die reden geen commerciële doelstellingen of winstoogmerk.

10

 • Het ZorgkaartNederland profielpakket; een handig hulpmiddel

  voor waarderingen

  Het (betaalde) ZorgkaartNederland profielpakket stelt u onder andere in staat om de geplaatste waarderingen te analyseren en om direct te reageren op waarderingen. Ook ontvangt u ieder kwartaal waardevolle rapportages die direct inzicht geven in hoe uw patiënten uw dienstverlening ervaren. Overigens kunt u ook zonder ZorgkaartNederland profielpakket altijd reageren op waarderingen of een verzoek indien om in contact te komen met een inzender van een waardering.