10

COLOFON

INHOUD

54

De ZorgkaartNederland

gedragscode

Werkwijze /

De gedragscode omschrijft de belangrijkste fatsoensnormen die gehanteerd worden
op ZorgkaartNederland. Zo vragen we fatsoenlijk taalgebruik te hanteren. Beledigingen, scheldwoorden, oproepen tot acties en beschuldigingen van strafbare feiten worden niet geplaatst. Ook bepaalt de gedragscode dat iedere cijfermatige waardering van een toelichting moet worden voorzien. Iedere individuele waardering die op ZorgkaartNederland wordt geplaatst, wordt door een redactielid van NPCF getoetst op deze gedragscode.

 

Zo wordt de kwaliteit van de waarderingen gewaarborgd en ontstaat een veilige omgeving
voor zorgverlener en patiƫnt.


De gedragscode is hier te lezen.

Deze wordle is een beknopte, grafische weergave van het strikte beleid wat de redactie hanteert met betrekking tot de bejegening van zorgverleners. De lijst met uitsluitingen wordt regelmatig aangevuld en te allen tijde strikt gehanteerd.