6

CONTACT

54

INHOUD

Werkwijze /

ZorgkaartNederland:

waarom en voor wie

Initiatiefnemer
 Patiëntenfederatie Nederland is ZorgkaartNederland gestart in haar streven om meer (keuze)informatie voor de patiënt beschikbaar te krijgen en deze op een groot en centraal platform te presenteren. Het platform biedt patiënten de ruimte hun ervaringen met zorginstellingen én zorgaanbieders met andere patiënten te delen. Van patiënten voor patiënten. Om dit te bereiken heeft ZorgkaartNederland vanaf de start een aantal belangrijke kernwaarden geformuleerd die tot op heden centraal staan in de dagelijkse operatie rond het platform.

 

Kernwaarden

De belangrijkste kernwaarden van ZorgkaartNederland zijn:

 

 • Betrouwbaarheid
   Onze redactie ziet erop toe dat reviews voldoen aan de redactiecode en dat waarderingen niet oneigenlijk zijn. De informatie die we plaatsen is correct en wetenschappelijk onderbouwd. We maken gebruik van en verwijzen naar gevalideerde bronnen.
 • Gedrevenheid
   We werken met een team van professionals die gedreven zijn om met ZorgkaartNederland bij te dragen aan verbetering van de zorg, en het verstevigen van de positie van patiënten.
 • Onanfhankelijkheid
   ZorgkaartNederland heeft geen commerciële doelstelling. Zorgaanbieders kunnen tegen een vergoeding gebruikmaken van de diensten van ZorgkaartNederland. Zo blijven wij bestaand en kunnen we de website verbeteren.
 • Duidelijkheid
   Op ZorgkaartNederland bieden we informatie over de zorg die begrijpelijk is, en patiënten helpt bij het maken van een keuze voor de juiste behandelaar en de juiste behandeling.

Van patiënten, voor patiënten
ZorgkaartNederland is er in de eerste plaats voor de patiënt.
De kernwaarden vertalen zich als volgt:

 

 

 • ZorgkaartNederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Alles staat op één plek. Zorgconsumenten hoeven dus niet
  langer op verschillende websites te zoeken naar de zorg van hun keuze.
 • ZorgkaartNederland biedt bezoekers de gelegenheid om hun zorgverlener en/of een zorgorganisatie (ziekenhuis, praktijk, specialist), te waarderen. Uitgangspunt hierbij is
  om andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener te helpen in hun keuze. ZorgkaartNederland houdt het aanbod van zorgaanbieders op één website bij, samen
  met (verwijzingen naar) kwaliteitsgegevens.
 • ZorgkaartNederland biedt keuze-informatie over de meest voorkomende aandoeningen.
   Deze informatie is opgesteld in samenwerking met onder andere wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties. De aandoeningeninformatie wordt gecombineerd
  met waarderingen en informatie over zorgverleners die de desbetreffende aandoening behandelen.
 • ZorgkaartNederland vraagt naar meningen over actuele onderwerpen in de zorg.
  Aan een zorgpanel met 20.000 leden worden actuele onderwerpen in de zorg
  voorgelegd. De uitslag van deze zogenaamde meldacties maakt Patiëntenfederatie NPCF
  na afloop altijd openbaar. Voorbeelden van meldacties zijn:
  -  Samen beslissen
  -  Meldactie persoonlijk gezondheidsdossier
  -  Ervaringen met de huisartsenzorg

 

 

Op deze manier maken we een belangrijke stap naar een transparant en genuanceerd overzicht
van het zorgaanbod in Nederland. Met als uiteindelijk doel de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk in kaart te brengen. ZorgkaartNederland biedt zorgconsumenten dus een objectief en betrouwbaar referentieplatform met betrekking tot consumentenervaringen in de gezondheidszorg.

 

 

Waarom schrijven patiënten een waardering?

In 2013 is onderzoek gedaan naar de reden waarom patiënten een waardering schrijven.
Dit onderzoek spitste zich specifiek toe op ZorgkaartNederland. Uit dit onderzoek bleek dat altruïsme een belangrijke drijfveer is bij het schrijven van een waardering. In feiten en cijfers
vindt u meer informatie over de uitkomsten.

 

 

ZorgkaartNederland is er ook voor zorgverleners

ZorgkaartNederland wil een verbindende rol spelen tussen patiënt en zorgverlener.
Ook zorgverleners kunnen met hun vragen terecht bij de redactie. De redactie faciliteert onder andere het contact met de inzender van een waardering of geeft advies bij het plaatsen van
een reactie op een waardering. Maar ZorgkaartNederland heeft zorginstellingen en zorgverleners meer te bieden. Lees hier meer over in 10 redenen om wél voor ZorgkaartNederland te kiezen.