45

CONTACT

INHOUD

54

Het “wegdrukken” van waarderingen werkt contraproductief

Tips & Tricks / Waarderingen

Regelmatig ontvangt de redactie van ZorgkaartNederland het verzoek om waarderingen te verwijderen. In principe verwijdert de redactie geen waarderingen op verzoek van de zorgverlener, tenzij er zeer zwaarwegende redenen zijn. Uitgangspunt is dat  waarderingen die gepubliceerd zijn op ZorgkaartNederland – en dus getoetst zijn aan de gedragscode – daar ook blijven staan. Maar de toets aan de gedragscode is niet de enige reden om waarderingen niet te verwijderen. De praktijk wijst namelijk uit dat het verwijderen van waarderingen doorgaans contraproductief werkt. Onderstaand een voorbeeld wat kan gebeuren als we tot verwijdering overgaan; de plaatser van de waardering zoekt andere wegen om zijn of haar ongenoegen te uiten. Twitter en Facebook zijn bekende kanalen waar mensen vaak hun ongenoegen uiten. Maar ook een (commerciële) site als Klacht.nl neemt in populariteit toe. Kanalen waar redactioneel toezicht doorgaans ontbreekt en waar u alleen tegen betaling kunt reageren op de klacht.

 

 

 

Bovenstaande klacht is te vinden op internet. ZorgkaartNederland publiceert bovenstaande klacht/waardering niet. Deze keuren wij namelijk op diverse punten uit de gedragscode af (beschuldiging van strafbare feiten, suggestie dat arts beter kan stoppen)

 

Het volgende voorbeeld heeft betrekking op een waardering die op verzoek van de zorgverlener is verwijderd. In dit geval omdat de waarderingen feitelijke onjuistheden betrof. De inzender van de waardering heeft als reactie hierop op diverse media de tekst van de waardering alsnog gereproduceerd, voorzien van onderstaand commentaar:

 

 

 

iPetitions: Stop autisme team nieuwegein