5

CONTACT

54

INHOUD

Werkwijze /

Adviesraad

vanuit het zorgveld

ZorgkaartNederland werkt vanuit verbindingen met het zorgveld. Daarom is een adviesraad opgericht die kritisch meekijkt en meedenkt bij beslissingen en de koers die ZorgkaartNederland vaart. Tijdens periodieke bijeenkomsten bespreken de deelnemers het beleid en de ontwikkelingen van ZorgkaartNederland. Ook passeren actuele onderwerpen en vragen die spelen onder achterban de revue. De partijen die zitting nemen in de adviesraad zijn de NVZ, de KNMP, de KNMG, de FMS, Actiz en de LHV. Ofwel: de ziekenhuizen, de apothekers, de artsen, de medisch specialisten, de koepel van verpleeg- en verzorgingshuizen en de huisartsen denken en werken mee hoe ZorgkaartNederland nog beter kan worden.

Deelnemers adviesraad