4

CONTACT

54

INHOUD

Werkwijze /

Wie is de initiatiefnemer van ZorgkaartNederland?

ZorgkaartNederland is in 2009 opgericht op initiatief van Patiëntenfederatie Nederland samen
met uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Sinds 1 januari 2014 is ZorgkaartNederland en
daarmee alle gerelateerde werkzaamheden volledig eigendom en de verantwoordelijkheid
van Patiëntenfederatie Nederland.

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties. Samen met hen zetten we ons in voor betere, veilige en betaalbare zorg. We verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

 

Een belangrijke doelstelling is transparantie in de zorg, zodat patiënten in staat worden gesteld
om de juiste keuze te maken. Dankzij de inbreng van zo'n 20.000 leden van het Patiëntenfederatie Nederland-zorgpanel, de vragen en ervaringen die patiënten melden bij de Patiëntenfederatie Nederland-Zorglijn en de beoordelingen op ZorgkaartNederland.nl heeft Patiëntenfederatie Nederland in beeld wat volgens patiënten goed gaat in de zorg en wat er beter kan.

 

Met die informatie en met de vakkennis die de Patiëntenfederatie Nederland in huis heeft, oefent zij namens iedereen die nu of in de toekomst zorg nodig heeft, invloed uit op het beleid binnen de gezondheidszorg. Daarmee geeft Patiëntenfederatie Nederland patiënten een stem, in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar, en in het nieuws.

 

Hoe werkt ZorgkaartNederland? (video)