43

CONTACT

INHOUD

54

Tips KNMG: reageren op een waardering

Tips & Tricks / Tips KNMG

Indien u als zorgverlener wil reageren op een waardering, bent u gebonden aan het
beroepsgeheim. Dit hoeft geen belemmering te zijn inhoudelijk te reageren. De KNMG heeft hiervoor een aantal tips opgesteld. Deze tips zijn onderdeel van een artikel op www.knmg.nl (d.d. 11-7-2013). Het gehele artikel leest u hier.

 

Onderstaande extractie uit dit artikel gaat specifiek in op de mogelijkheden die u als zorgverlener heeft om te reageren op een waardering.

 

 

Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht KNMG:

"Helaas is het niet mogelijk om in concreto aan te geven wat men in een reactie in het algemeen wel en niet kan zeggen met in acht neming van het beroepsgeheim. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij moet worden opgemerkt dat het beroepsgeheim ruim moet worden uitgelegd: niet alleen medische informatie maar alle informatie die in het kader van een behandelrelatie bekend is geworden valt er onder. Wel kunnen we enkele voorbeelden geven van strekkingen van reacties die u wel en niet kunt geven.

 

 

Wat u WEL kunt zeggen:

 • “Inmiddels heb ik de negatieve ervaring van de patiënt met hem/haar besproken.”
 • “De reactie kan niet op mijn persoon betrekking hebben, omdat ik op die datum op vakantie was.”
 • “Ik herken mij niet in het verwijt dat ik patiënt tot een bepaalde behandeling zou dwingen.”
 • “Ik heb patiënt nimmer behandelingen geweigerd.”
 • “Een aantal van de door patiënt geuite verwijten zijn ongegrond en onjuist.”
 • “Ik heb de gang van zaken uitvoerig met patiënt besproken en mijn medeleven betuigt.”
 • “Anders dan patiënt beweert, heb ik volledig medewerking verleend bij het zoeken naar een andere huisarts.”

 

 

Wat u NIET kunt zeggen:

 • “De behandelingsovereenkomst met deze patiënt is opgezegd omdat hij gewelddadig is geweest.”
 • “Ik heb patiënt nooit weerhouden van operatie van zijn/haar tumor.”
 • “Ik heb patiënt na diens bezoek aan mij direct doorverwezen naar een psychiater.”
 • “Patiënt heeft zich niet aan de afspraken gehouden en steeds tegen mijn medisch advies in gehandeld."

 

 

Toevoeging ZorgkaartNederland:

Deze reacties zijn een feitelijke weergave van de juridische mogelijkheden. Belangrijk is echter ook om begrip te tonen voor de gevoelens van de inzender van een waardering. Begrip tonen is in deze context niet hetzelfde als gelijk geven. U geeft hiermee aan open te staan voor feedback. Deze toevoeging is gedaan is samenspraak met de deelnemers aan de adviesraad.