2

CONTACT

54

INHOUD

Werkwijze /

De werkwijze van ZorgkaartNederland

De werkwijze van ZorgkaartNederland is regelmatig onderwerp van gesprek. Er zijn voor- en tegenstanders. En er zijn feiten. Die zijn niet bij iedereen even goed bekend. En aangezien onbekend vaak ook onbemind maakt, zetten we hieronder enkele feiten op een rij. Dat ZorgkaartNederland met 250.000 waarderingen (september 2015) de grootste, onafhankelijke waarderingssite voor de zorg is, is een feit. Dat ZorgkaartNederland –samen met diverse wetenschappelijke verenigingen– informatie publiceert over diverse veel voorkomende aandoeningen is ook een feit.
Dat ZorgkaartNederland streeft naar meer transparantie en kwalitatieve keuze-informatie voor zorgconsumenten is eveneens een feit. Tegelijkertijd doen er ook fabels de ronde over ZorgkaartNederland. Bijvoorbeeld dat iedere waardering klakkeloos wordt geplaatst. Dat er geen contact mogelijk is met de inzender van een waardering omdat de inzender ten alle tijde anoniem blijft. Dat het heel eenvoudig is om oneigenlijke waarderingen te plaatsen. In diverse artikelen lichten we daarom de werkwijze van de redactie toe, vindt u informatie over het beleid oneigenlijke waarderingen en welke mogelijkheden er zijn voor zorgverleners om in contact te komen met inzenders van een waardering.

ZorgkaartNederland is met
250.000 waarderingen (september 2015) de grootste, onafhankelijke waarderingssite voor de zorg

ZorgkaartNederland voorziet in een behoefte

Maandelijks bezoeken ruim 750.000 unieke bezoekers ZorgkaartNederland. Deze bezoekers plaatsen gemiddeld ruim 6500 nieuwe waarderingen. ZorgkaartNederland is daarmee de grootste, onafhankelijke waarderingssite voor de zorg. Gemiddeld bekijken zorgconsumenten 3 pagina’s in hun zoektocht naar de zorg die het beste aansluit bij hun specifieke situatie en wensen. ZorgkaartNederland voorziet daarmee in een belangrijke behoefte, namelijk meer transparantie
in de zorg. Meer feiten en cijfers vindt u onder het kopje feiten en cijfers over de waarderingen
op ZorgkaartNederland.

 

 

ZorgkaartNederland is geen openbare schandpaal
Iedere waardering die geplaatst wordt op ZorgkaartNederland, wordt door een redactie
beoordeeld. Of deze voldoet aan de fatsoensnormen. Of er geen scheldwoorden in voorkomen.
Of beschuldigingen van strafbare feiten. De redactie hanteert hiervoor als leidraad onder andere
 de gedragscode en het beleid oneigenlijke waarderingen. Een belangrijk gegeven om de stelling
te onderbouwen is het feit dat gemiddeld 85% van de waarderingen op ZorgkaartNederland een voldoende is. Dit percentage ligt zelfs hoger dan de gangbare gemiddelden en is ten opzichte van 2012 (76%) flink gestegen. Onderstaande graphic geeft een beeld hoe mensen (internationaal)
 in het algemeen reviews schrijven (productreviews, hotelreviews, horecareviews).

Schrijven mensen niet alleen maar negatieve reviews?

ZorgkaartNederland bevat niet alleen maar subjectieve informatie
De waarderingen op ZorgkaartNederland zijn subjectief, dat is een feit. Het gaat namelijk om
de beleving van de patiënt. Dat zegt niets over de bruikbaarheid. Zowel voor zorgconsumenten
als zorgverleners bieden de waarderingen waardevolle informatie. Informatie die zorgverleners doorgaans niet via het reguliere patiënttevredenheidsonderzoek verkrijgen. Onderzoek van
de Universiteit van Amsterdam toont aan dat bij een bepaald minimum aantal de waarderingen
op ZorgkaartNederland een betrouwbaar beeld geven van de zorg die iemand kan verwachten.
Voor individuele zorgverleners is dit aantal 9, voor instellingen is dit 30. Meer informatie over dit onderzoek leest u
hier.

 

ZorgkaartNederland bevat daarnaast steeds meer feitelijke informatie. Inmiddels biedt ZorgkaartNederland informatie over ruim 50 aandoeningen. Informatie die samen met gerenommeerde bronnen is opgesteld (oa wetenschappelijke verenigingen*, Thuisarts.nl, patiëntenverenigingen). Samen met overige feitelijke informatie zoals sterftecijfers, keurmerken
en vergelijkingshulpen, biedt ZorgkaartNederland zo steeds meer een compleet overzicht van
de zorg in Nederland.

 

* De informatie over de volgende aandoeningen is opgesteld in samenspraak met de wetenschappelijke verenigingen: Liesbreuk, Galstenen, Carpaal tunnelsyndroom,  Hernia, Staar, Heup- en knievervanging.