Het “wegdrukken” van waarderingen werkt contraproductief

Tips & Tricks / Waarderingen

Regelmatig ontvangt de redactie van ZorgkaartNederland het verzoek om waarderingen te verwijderen. In principe verwijdert de redactie geen waarderingen op verzoek van de zorgverlener, tenzij er zeer zwaarwegende redenen zijn. Uitgangspunt is dat  waarderingen die gepubliceerd zijn op ZorgkaartNederland – en dus getoetst zijn aan de gedragscode – daar ook blijven staan. Maar de toets aan de gedragscode is niet de enige reden om waarderingen niet te verwijderen. De praktijk wijst namelijk uit dat het verwijderen van waarderingen doorgaans contraproductief werkt. 

 

 

 

 

45

CONTACT

INHOUD

54